Hoe lees ik mijn energierekening?

Er staan zo veel gegevens op uw energierekening, dat het niet altijd makkelijk is er wijs uit te worden. Distributiekosten, EAN-code, heffingen... In dit artikel hebben we alles op een rijtje gezet, zodat u begrijpt wat u precies betaalt.

De verschillende rubrieken

Op uw elektriciteitsrekening en gasrekening vindt u altijd de volgende vermeldingen:

Uw identificatiegegevens

Uw gegevens, zoals naam en voornaam, verbruiksadres en klantnummer. Voorts de nummers van uw gas- en elektriciteitsmeters en tot slot het EAN-nummer (European Article Numbering) dat uit 18 cijfers bestaat. Dit nummer is uniek voor elke afzonderlijke meter en duidt het leveringspunt aan voor elektriciteit of aardgas.

De gegevens van uw energieleverancier

Uw energierekening bevat een rubriek met de contactgegevens van de klantendienst van uw energieleverancier: het adres, e-mailadres en telefoon- en faxnummer voor vragen of problemen.

De gegevens op uw energierekening

Uw factuur vermeldt de periode waarop ze betrekking heeft, het bedrag van uw energierekening, het btw-percentage en btw-bedrag, het rekeningnummer van uw leverancier waarop u kunt betalen, de te vermelden referentie en de termijn. U vindt er eveneens het product waar u voor betaalt en de duur van uw contract.

Drie verschillende componenten van uw factuur

Er zijn drie categorieën waarin uw gasrekening en elektriciteitsrekening kan worden opgedeeld. De energieprijs, de nettarieven en de heffingen. U betaalt naast de verbruikte energie immers ook transport- en distributiekosten en federale en regionale heffingen. Deze drie componenten staan helder gescheiden op uw factuur.
Wilt u energie vergelijken van verschillende leveranciers, kijk dan niet naar de totaalprijs. U dient zich enkel op de energieprijs te baseren, het bedrag dat de leverancier u aanrekent voor de verbruikte energie.

 

 

Uw maandelijkse voorschotten

Een maal per jaar worden uw meterstanden door uw distributienetbeheerder opgenomen teneinde uw werkelijke energieverbruik te kennen. Uw energieleverancier stuurt u twee soorten facturen. Ten eerste ontvangt u maandelijks een voorschotfactuur die gebaseerd is op uw verbruik van voorgaande jaren. Ten tweede wordt u jaarlijks een eindafrekening gestuurd na de opname van de meterstanden.

De voorschotfactuur

De meeste consumenten ontvangen maandelijks hun energierekening.  Het te betalen maandbedrag is gebaseerd op een schatting van uw energieverbruik. Het is het eenvoudigst om vaste maandbedragen te hanteren. Zelfs al varieert uw verbruik naargelang de periode van het jaar. 

Verandert u in maart van leverancier na een koude winter, dan berekent uw nieuwe leverancier uw komende maandbedragen op basis van een periode waarin u veel energie hebt verbruikt. Het bedrag op uw maandelijkse voorschotfactuur stijgt, zelfs al blijkt de nieuwe leverancier op de lange duur voordeliger.

Ter illustratie

Uw maandbedragen zijn bijvoorbeeld vastgesteld op €50. Het is plausibel dat uw verbruik in de zomer €25 bedraagt, doordat u niet stookt of op vakantie bent. In de winter daarentegen, bedraagt uw verbruik €75, doordat u hogere stookkosten heeft, vaker een warm bad neemt of meer gebruik maakt van uw oven.

Aan het einde van het jaar deelt uw leverancier het gemiddeld jaarlijks verbruik (in dit geval €600) door 12, overeenkomstig het aantal maanden in een jaar. Wanneer de meterstand wordt opgenomen, wordt de eventuele verrekening geregeld.

De eindafrekening

Zodra uw energieleverancier uw meterstanden binnen heeft, stuurt hij u een eindafrekening op. Heeft u het afgelopen jaar te weinig of te veel betaald, dan ziet u op uw jaarlijkse eindafrekening hoeveel geld u terugkrijgt of moet bijbetalen. Ook staan hier uw nieuwe maandelijkse bedragen in vermeld.

Uw energieverbruik in een oogopslag

Bij Poweo zorgen we voor een duidelijke en transparante energierekening. Daarnaast kunt u eenvoudig uw energieverbruik berekenen door gebruik te maken van onze handige simulatietool. Zo voorkomt u verrassingen aan het eind van het jaar.

Een overzicht van ons voordelige aanbod vindt u hier.

×
Poweo Le 1er juillet 2014, Direct Énergie s'internationalise et se lance sur le marché belge sous la marque « Poweo by Direct Energie » ou www.poweo.be 0800 291 91 https://www.poweo.be/fileadmin/templates/img/logo-belgique.svg