Wat moeten we weten over de overstap van arm naar rijk aardgas in België?

In België worden wij bevoorraad met aardgas van zowel een hoge als een lage calorische waarde. Wie welk type gas krijgt, varieert volgens de gewesten. 

 

Fluxys.com

Waarom hebben we het over een overstap?

De bevoorrading met ‘arm’ gas of gas met een lage calorische waarde zal vanaf 2018 worden teruggeschroefd om tegen 2030 volledig te worden stopgezet en te worden vervangen door ‘rijk’ gas of gas met een hoge calorische waarde.

 

Waarom wordt de bevoorrading met arm gas stopgezet?

Deze overstap is het resultaat van een progressieve stopzetting van de gasexport uit Nederland, meer bepaald vanuit de gasvelden bij Groningen. Door de geleidelijke uitputting van dit aardgasveld besloot de Nederlandse regering om de export naar België, Frankrijk en Duitsland definitief stop te zetten.

 

Waar zal België zijn aardgas vandaan halen? 

Om de volumes te vervangen die initieel door Nederland werden aangeleverd, zullen wij gas invoeren uit andere landen zoals bijvoorbeeld Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Qatar. Deze landen leveren echter ‘rijk’ aardgas, in tegenstelling tot de site in Groningen die ‘arm’ aardgas levert.

 

 Wie wordt door deze verandering getroffen?

In België is deze verandering van toepassing op maar liefst 1,6 miljoen particulieren en professionelen, en dit vooral in de regio Antwerpen en Brabant, en in een deel van Limburg en Henegouwen.

Voer uw postcode in en controleer of uw gemeente onder deze verandering valt

 

Wat moet u doen als u onder deze verandering valt? 

Indien deze verandering betrekking heeft op uw gemeente, is er geen reden tot paniek. De distributienetbeheerders zorgen voor een zachte overgang. U zult uw toestellen die op gas werken moeten laten controleren door een bevoegd technicus. De FOD Economie heeft een website gecreëerd met meer informatie en uitleg over de geleidelijke overgang en een antwoord op al uw vragen: https://www.gasverandert.be/nl

 

Hebt u nog vragen?

×
Poweo Le 1er juillet 2014, Direct Énergie s'internationalise et se lance sur le marché belge sous la marque « Poweo by Direct Energie » ou www.poweo.be 0800 291 91 https://www.poweo.be/fileadmin/templates/img/logo-belgique.svg