epc keuring

Wat is EPC keuring?

EPC keuring is een verplichte procedure waar een gebouw moet doorlopen om de energie-efficiëntie ervan te bevestigen. De EPC-keuring is verplicht voor alle nieuwe bouwprojecten en ook voor bestaande gebouwen die een vergunning nodig hebben voor renovatie of verbouwing. Bij de EPC-keuring wordt de energie-efficiëntie van het gebouw bepaald door middel van een audit die alle energie-efficiënte elementen in het gebouw beoordeelt. Deze audit is verplicht voor alle gebouwen in Nederland.Hoe werkt EPC keuring?

De EPC-audit is een proces waarbij een gebouw wordt geïnspecteerd op zijn energie-efficiëntie. Het inspecteert de energie-efficiënte elementen van het gebouw, zoals de isolatie, de ventilatie, de verlichting, de warmte- en koudeopslagsystemen, de energie-efficiënte apparaten en meer. De EPC-auditor beoordeelt de energie-efficiëntie van het gebouw en bepaalt of het voldoet aan de energie-efficiëntie-eisen van het land. Dit is een verplichte procedure voor alle gebouwen die een vergunning moeten aanvragen voor renovatie of verbouwing. De EPC-auditor stelt ook een EPC-certificaat op dat de energie-efficiëntie van het gebouw aantoont.

Wat zijn de voordelen van EPC keuring?

EPC-keuring biedt tal van voordelen voor eigenaars van gebouwen. Het houdt in dat gebouweigenaren beter op de hoogte zijn van de energie-efficiëntie van hun gebouw, waardoor ze de energiekosten kunnen verlagen. In sommige gevallen, zoals bij de aanvraag van een vergunning voor renovatie of verbouwing, is een EPC-certificaat vereist. De EPC-keuring kan ook helpen bij het verkrijgen van subsidie voor energie-efficiënte renovaties.

Wat zijn de energie-efficiënte maatregelen die kunnen worden genomen na een EPC keuring?

Een EPC-keuring kan gebouweigenaren helpen bij het identificeren van energie-efficiënte maatregelen die kunnen worden genomen om het gebouw energie-efficiënter te maken. Een aantal energie-efficiënte maatregelen die kunnen worden genomen na een EPC-keuring zijn:Isolatie

Isolatie is een van de belangrijkste energie-efficiënte maatregelen die kunnen worden genomen om de energiekosten te verlagen. Isolatie helpt bij het minimaliseren van warmteverlies door het gebouw, waardoor er minder energie nodig is om het warm te houden.

Ventilatie

Ventilatie is belangrijk voor het behoud van een gezond binnenklimaat in een gebouw. Goede ventilatie zorgt ervoor dat er voldoende verse lucht in het gebouw komt en dat koolstofdioxide wordt afgevoerd, waardoor het energieverbruik wordt verminderd.

Energie-efficiënte verlichting

Energie-efficiënte verlichting heeft een lagere energie-efficiëntie dan traditionele verlichting, waardoor de energiekosten worden verminderd. Energie-efficiënte verlichting kan ook helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. LED-verlichting is een van de meest energie-efficiënte opties, omdat het een lange levensduur heeft en minder energie verbruikt dan andere soorten verlichting.

Energie-efficiënte apparaten

Energie-efficiënte apparaten zoals wasmachines, koelkasten en ovens kunnen worden gebruikt om het energieverbruik van een gebouw te verminderen. Deze energie-efficiënte apparaten verbruiken minder stroom, waardoor de energiekosten worden verminderd en de CO2-uitstoot wordt verminderd.

Hoe kan ik EPC-keuring aanvragen?

Om EPC-keuring te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij een erkende EPC-auditor. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de EPC-auditor en de kosten van de audit worden berekend. De EPC-auditor heeft een aantal criteria waaraan moet worden voldaan om de EPC-keuring te kunnen ontvangen. Dit omvat onder meer een inspectie van het gebouw en een beoordeling van de energie-efficiëntie-eisen van het land.

Wat is de kosten van EPC-keuring?

De kosten van EPC-keuring kunnen variëren, afhankelijk van de grootte van het gebouw en de gevraagde diensten. In sommige gevallen kunnen eigenaars van gebouwen subsidie krijgen voor de EPC-keuring. Het is belangrijk om te onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw gebouw.

FAQs

Wat is EPC keuring?

EPC keuring is een verplichte procedure waar een gebouw moet doorlopen om de energie-efficiëntie ervan te bevestigen. De EPC-keuring is verplicht voor alle nieuwe bouwprojecten en ook voor bestaande gebouwen die een vergunning nodig hebben voor renovatie of verbouwing.

Welke voordelen heeft EPC keuring?

EPC-keuring biedt tal van voordelen voor eigenaars van gebouwen. Het houdt in dat gebouweigenaren beter op de hoogte zijn van de energie-efficiëntie van hun gebouw, waardoor ze de energiekosten kunnen verlagen. In sommige gevallen, zoals bij de aanvraag van een vergunning voor renovatie of verbouwing, is een EPC-certificaat vereist.