Volt, Watt, Ampère: de verschillende elektrische eenheden

We maken allemaal dagelijks gebruik van elektriciteit. We knippen het licht aan, drukken op de knop om de wasmachine in gang te zetten en denken er verder niet bij na. Toch kan het handig zijn om het elektrisch circuit in uw woning te begrijpen bij het plaatsen van uw elektrische apparaten, of om uw factuur beter te kunnen interpreteren. Hieronder volgt alle nuttige informatie over de elektrische spanning, het vermogen en de stroomsterkte, want dat is in het kort wat Volt, Watt en Ampère  betekent.

Elektrische spanning, of voltage

Herkomst

Volt is een maateenheid die refereert aan de 19e-eeuwse Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta, die bekend is geworden om zijn ontdekking van de Voltaïsche cel, ofwel de elektrische batterij.

 

Een beetje techniek

Technisch gezien wordt met de grootheid Volt (V) de elektrische spanning aangeduid die op een aansluiting staat. De hoogte van het voltage geeft het potentiaalverschil aan tussen twee punten in de elektrische bedrading, oftewel het verschil tussen punt A en punt B. U kunt het zien als de hoeveelheid werk die verzet moet worden om een lading van het ene punt naar het andere te verplaatsen. Kort gezegd, hoe meer spanning er op een snoer staat, hoe meer elektriciteit er doorheen stroomt.

 

Indeling

Er bestaan vier verschillende soorten spanning, opgedeeld volgens het aantal Volt:

  • zeer lage spanning: elektrische spanningen van 12V tot 24V,
  • laagspanning: opgedeeld in 2 groepen, tot 1 000V en tot 1 500V,
  • middelspanning: elektrische spanningen van 1 000V tot 50 000V,
  • hoogspanning: elektrische spanningen van 50 000V tot meer dan 380 000V.

De hoogte van de spanning op stopcontacten kan variëren van 100V tot 240V. Op Belgische stopcontacten staat 220V, net zoals in de rest van Europa. Ter vergelijking, op een batterij staat een spanning tussen 1,5V en 4,5V. Op de accu van een auto staat 12V. Op hoogspanningsnetten staat een spanning tussen 150kV en 1 200kV (tussen 150 000V en 1 200 000V). En ten slotte: de spanning van bliksem wordt geschat op 100MV (oftewel 100 miljoen Volt).

In concreto

De hoeveelheid stroom die uit een standaard stopcontact komt, hangt af van het apparaat dat u aansluit. Het is belangrijk dat de spanning op stopcontacten hoog is. Maar het mag niet te hoog worden. Wordt de spanning te hoog, dan is er sprake van overspanning. Dat kan schade aanrichten aan uw elektrische apparaten. In het ergste geval kan het brand veroorzaken. Overspanning kan interne en externe oorzaken hebben. Interne oorzaken zijn bijvoorbeeld problemen met uw elektrische apparatuur, die u bemerkt door vonkjes wanneer u de stekker in het stopcontact steekt. Denk bij externe oorzaken bijvoorbeeld aan spanningsverschillen in het elektriciteitsnetwerk of aan blikseminslag, die aanzienlijke schade aan kan richten.

 

 

 

Wat is Watt?

 

Wie gaat erachter schuil?

De eenheid Watt dankt zijn naam aan de 18e-eeuwse Schotse ingenieur James Watt, die de stoommachine uitvond.

 

De technische kant

Met de grootheid Watt (W) wordt het vermogen aangeduid van de elektrische stroom die uw apparaten nodig hebben om te kunnen werken. Van een eenvoudige lamp en een broodrooster tot een stofzuiger en een elektrische oven. Het aantal <strong>Watt</strong> wordt berekend door de spanning (uitgedrukt in Volt) te delen door de stroomsterkte (uitgedrukt in Ampère). De maateenheid die u meestal op uw factuur aantreft is kilowattuur (kWu). Dat is de meeteenheid van elektrische energie. Kilowattuur verwijst dus naar het energieverbruik van uw toestel. Zo verbruikt een toestel van 1 000W dat 1 uur aanstaat 1kWu.

 

Enkele concrete voorbeelden

U kunt ervan uitgaan dat u in uw woning over een elektrisch vermogen beschikt van ongeveer 6 600W. Het verbruik van huishoudelijke apparaten wordt berekend op basis van hun vermogen (in Watt) en de duur of de frequentie van hun gebruik. Om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te begrijpen, zetten we voor u op een rij hoeveel vermogen de meest voorkomende elektrische toestellen hebben. Zo ziet u in een oogopslag welke apparaten veel energie verbruiken en welke minder.

  • Gloeilampen verbruiken dagelijks gemiddeld tussen 25W en 150W;
  • een tv tussen 100W en 300W;
  • een gemiddelde koelkast verbruikt tussen 50W en 300W;
  • een microgolfoven tussen 1 000W en 1 500W;
  • een vaatwasmachine verbruikt ongeveer 1 200W;
  • tot slot, een inductiekookplaat verbruikt ongeveer 4 000W.

Het aantal kWu kunt u uitrekenen door het aantal Ampère te vermenigvuldigen met de hoeveelheid Volt (220V) en dit te delen door 1 000.

 

Stroomsterkte of Ampère

De achtergrond

Ampère dankt zijn naam aan de Franse natuurkundige en chemicus André-Marie Ampère uit eind 18e, begin 19e eeuw, een van de hoofdontdekkers van het elektromagnetisme. De maateenheid Ampère (A) is een natuurkundige eenheid die de stroomsterkte aanduidt.

Een woordje technische uitleg

Ampère geeft de omvang van de verplaatsing van elektronen in een draad aan. Kortom, het aantal Ampère drukt uit hoeveel lading er elke seconde door een draad heen beweegt. In concreto wil dat zeggen dat hoe groter de diameter van een elektrische leiding is, hoe meer elektriciteit er doorheen kan stromen. 
Waarom is het nuttig om het aantal Ampère van uw toestellen thuis te kennen? Op de hoofdschakelaars in uw meterkast staat vermeld over welke stroomsterkte u beschikt. Hoe hoger de spanning en de stroomsterkte van uw elektrische apparaten is, hoe groter het vermogen van uw meter moet zijn. Het is dus belangrijk om erachter te komen op welke stopcontacten u uw elektrische toestellen kunt aansluiten. U kunt dan berekenen hoeveel apparaten u op dezelfde lijn kunt aansluiten. Overstijg de stroomsterkte niet om te voorkomen dat de zekeringen afslaan.

Hoe reken ik het aantal Ampère uit?

Om het aantal Ampère van uw apparaten te kennen, moet u het wattage van uw toestel delen door het aantal Volt (220V). Bij een toestel van 1 600 Watt komt dat neer op 1 600W : 220V = 7,27A. Uw stopcontacten hebben in het algemeen een stroomsterkte van hetzij 16A, hetzij 32A.  Hoe meer elektrische apparaten u op een en dezelfde lijn aansluit, hoe meer Ampère er doorheen moet stromen. Wilt u in de praktijk een vaatwasmachine van 1 200W aansluiten, dan kunt u dat doen op een stopcontact van 16A. Het resultaat van de deling is immers 1 200W : 220V = 5,45A. Als u daarentegen een inductiefornuis van 4 000W wilt gebruiken, dan volstaat een stopcontact van 16A niet, omdat het resultaat van de deling 18,18A is. U dient uw fornuis aan te sluiten op een stopcontact van 32A.

In het algemeen geldt dat stopcontacten van 32A bedoeld zijn voor elektrische kookplaten en fornuizen, en stopcontacten van 16A geschikt zijn voor elektrische toestellen met een vermogen onder de 3 520W.

Energieverbruik en uw factuur

Kennis omtrent de verschillende maateenheden is niet alleen nuttig om te bepalen op welke stopcontacten u uw apparaten kunt aansluiten. U kunt ook uw energieverbruik beter controleren en zelfs verlagen. Nu u de verschillen kent tussen Volt, Watt en Ampère, weet u tenslotte welke apparaten meer of minder energie verbruiken. Wilt u in uw dagelijkse elektrische behoeften blijven voorzien en van de voordeligste tarievengenieten? Bij Poweo hanteren we zeer concurrentiële prijzen.

 

 

×
Poweo Le 1er juillet 2014, Direct Énergie s'internationalise et se lance sur le marché belge sous la marque « Poweo by Direct Energie » ou www.poweo.be 0800 291 91 https://www.poweo.be/fileadmin/templates/img/logo-belgique.svg